HERBARIUM
Smalsvineblom
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Senecio erucifolius

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Røds Brug på Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Dato: 13 oktober 2007