HERBARIUM
Småkattost
EditRegion8  
 
Familie: Kattostfamilien
 
Latinsk Navn: Malva neglecta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato:
16 juni 2018