HERBARIUM
Smånøkkel
 
Familie: Nøkleblom
 
Latinsk Navn: Androsace septentrionalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Hovedøya i Oslo kommune.

Dato: 10 mai 2007