HERBARIUM
Skogvikke
 
Familie: Ertefamilien
 
Latinsk Navn: Vicia sylvatica

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Kjerringåsen i Sarpsborg kommune.

Dato: 19 juni 2004