HERBARIUM
Skogstjerne
 
Familie: Nøkleblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trientalis europaea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune. blandt annet på Ravneberget.

Dato:
11 juni 2021
26 mai 2020
10 mai 2011
29 Mai 2007
5 juni 2003