HERBARIUM
Skogsnelle
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum sylvaticum

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet ved Solli Bruk og i Ullerøy Sarpsborg kommune, og ved Hafjell i Øyer kommune.

Dato:
11 juni 2021
12 mai 2020
4 mai 2003
15 juni 2007