HERBARIUM
Skogsalat
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Mycelis muralis

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet ved Brattestø på Hvaler kommune.

Dato: 3 juli 2005