HERBARIUM
Skogkløver
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium medium

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, og på Enghaugberget i Fredrikstad kommune.

Dato:
24 juni 2009
5 juli 2004