HERBARIUM
Skogjamne
 
Familie: Kråkefot
 
Latinsk Navn: Diphasiastrum complanatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato: 29 september 2006