HERBARIUM
Skogfredløs
EditRegion8  
 
Familie: Nøkleblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lysimachia nemorum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Moster i Bømlo kommune.

Dato:
4 juli 2020