HERBARIUM
Sisselrot
 
Familie: Sisselrotfamilien
 
Latinsk Navn: Polypodium vulgare

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Glengshølen og i Skjeberg i Sarpsborg kommune og ved Åmotan i Sunndal kommune.

Dato:
5 november 2020
22 juli 2009
Juni 2005