HERBARIUM
Setermjelt
 
Familie: Ertefamilien
 
Latinsk Navn: Astragalus alpinus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen, og ved Nestavollan i Oppdal kommune.

Dato:
23 juli 2018
3 juli 2012
29 juli 2010
juli 2005