HERBARIUM
Sandløvetann
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Taraxacum erythrospermum

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet på Store Sletter, på Søndre Sandøy i Hvaler kommune og Eløya i Rygge kommune.
Dette er da et eksemplar i en gruppe av løvetenner.

Dato:
31 mai 2015
22 mai 2008