HERBARIUM
Rypefot
 
Familie: Kråkefotfamilien
 
Latinsk Navn: Lycopodium clavatum ssp. monostachyon

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på vei opp til Sissihøa i Oppdal kommune.

Dato:
28 juli 2010
21 juli 2006