HERBARIUM
Ryllik
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Achillea millefolium

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Hamar kommune, i Oppdal kommune og ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato:
10 oktober 2018
17 juni 2007
3 august 2005