HERBARIUM
Robinia
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Robinia pseudacacia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Karlsøya i Sarpsborg kommune.

Dato: 20 juni 2009