HERBARIUM
Reinfann
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Tanacetum vulgare

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune.

Dato: 3 august 2005