HERBARIUM
Pusleblom
 
 
Familie: Nøkleblomfamilien
 
Latinsk Navn: Anagallis minima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Utgårdskilen på Vesterøya i Hvaler kommune.

Dato: 26 juli 2012