HERBARIUM
Prestekrage
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Leuchantemum vulgare

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, på Brattestø i Hvaler kommune og på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
9 juni 2020
20 juni 2012
10 juni 2011
17 juni 2007
23 juli 2003