HERBARIUM
Polarsnelle
 
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum arvense ssp boreale

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Nybyen i Longyearbyen og i Endalen på Svalbard.

Dato:
13 juli 2013
20 juli 2013