HERBARIUM
Platanlønn
 
Familie: Lønnefamilien
 
Latinsk Navn: Acer pseudoplatanus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Gyl i Tingvoll kommune.

Dato:
19 mai 2020
5 juli 2007