HERBARIUM
Øyentrøst ssp.
 
Familie: Maskeblomst
 
Latinsk Navn: Euphrasia ssp.

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
30 juli 2004
3 juli 2005