HERBARIUM
Østersurt
 
Familie: Rublad
 
Latinsk Navn: Mertensia maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Eløya i Rygge kommune.

Dato: 5 juni 2004