HERBARIUM
Ormetelg
 
Familie: Stortelgfamilien
 
Latinsk Navn: Dryopteris filix-mas

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Nittedal kommune, ved Tunevannet i Sarpsborg kommune og i Trømborg i Eidsberg kommune.

Dato:
25 mai 2016
27 juni 2007
25 juni 2006
11 mai 2006