HERBARIUM
Norsk Malurt
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Artemisia norvegica

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt i Ålmdalen, ved Nestavollan og i Vinstradalen i Oppdal kommune.

Dato:
15 august 2020
08 juli 2012
18 juli 2008
25 juli 2005