HERBARIUM
Nonsblom
 
Familie: Nøkleblomfamilien
 
Latinsk Navn: Anagallis arvensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Viker på Hvaler kommune og på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato:
8 mai 2018
6 september 2014
30 juli 2011
6 august 2007
3 juli 2005