EditRegion6
HERBARIUM
Myrsnelle
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum palustre

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Vinstradalen i Oppdal kommune og i Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato:
26 juli 2012
2 august 2005