HERBARIUM
Myrflatbelg
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lathyrus palustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Rakkestad kommune.

Dato: 25 juli 2012