HERBARIUM
Myk Kråkefot
 
Familie: Kråkefotfamilien
 
Latinsk Navn: Lycopodium clavatum

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene ble tatt i Skjebergmarka i Sarpsborg kommune.
De 2 siste ble tatt i
Jevnaker kommune.

Dato:
7 februar 2020
29 juli 2007
9 september 2006