HERBARIUM
Markmalurt
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Artemisia campestris

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
6 juli 2006
3 august 2007