HERBARIUM
Lodnevikke
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Vicia villosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
3 November 2017