HERBARIUM
Legepestrot
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Petasites hybridus

Diverse opplysninger:

Disse plantene ble funnet i Torsbekkdalen i Sarpsborg kommune, og i Åsbygda i Ringerike kommune.

Dato:
11 april 2008
18 april 2008
12 juli 2009