HERBARIUM
Kystgrisøre
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Hypochaeris radicata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Råde og Bømlo kommune.

Dato:
30 juni 2020
27 juni 2014