HERBARIUM
Kronvikke
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Securigera varia

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Røds Bruk på Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Dato 8 oktober 2007