HERBARIUM
Jordskokk
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Helianthus tuberosus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solgården avfallsplass i Moss, og i Torsnes kommune.

Dato:
24 september 2014
29 september 2012