HERBARIUM
Hybridtorskemunn
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Linaria vulgaris x repens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted sine ruderatområder. Dette er i Fredrikstad kommune.

Dato: 21 september 2008