HERBARIUM
Hvitmyrak
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Rhynchospora alba

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Skjebergmarka i Sarpsborg kommune.

Dato: 29 juli 2007