HERBARIUM
Hvitlyng
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Andromeda polifolia

Diverse opplysninger:

Dissee bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune, ved Lårvik i Jevnaker kommune og ved Syverstad i Sarpsborg kommune.

Dato:
19 mai 2017
3 juli 2012
15 juni 2010
7 juni 2003