HERBARIUM
Hvitdodre
 
Familie: Korsblomst
 
Latinsk Navn: Berteroa incana

Diverse opplysninger:

Det første bilde ble tatt ved Larkollen i Rygge kommune.
De andre bildene ble tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
12 august 2006
13 juni 2004