HERBARIUM
Hvit bergknapp
 
Familie: Bergknappfamilien
 
Latinsk Navn: Sedum album

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Råde kommune og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
4 juni 2011
23 juni 2004
25 juni 2007