HERBARIUM
Hundetunge
 
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Cynoglossum officinale

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på øya Bile i Rygge kommune, og i Gamlebyen i Fredrikstad kommune.

Dato:
15 juni 2015
29 mai 2010