HERBARIUM
Hundepersille
 
 
Familie: Skjermplantefamilien
 
Latinsk Navn: Aethusa cynapium

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Torsnes i Fredrikstad kommune, og på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato:
30 juni 2008
6 august 2005