HERBARIUM
Hundekveke
Les mer om hundekveke i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Elymus caninus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Lysaker i Oslo kommune, og ved Gjøra i Sunndal kommune.

Dato:

9 juli 2009
22 juli 2009