HERBARIUM
Humle
 
Familie: Hampefamilien
 
Latinsk Navn: Humulus lupulus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg, og Kirkøya på Hvaler.

Dato:
6 august 2016
5 august 2006
11 august 2006