HERBARIUM
Høymol
 
Familie: Syrefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex longifolius

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Sarpsborg kommune.

Dato:
6 juni 2007
15 juni 2006