HERBARIUM
Høyfjellsklokke
 
Familie: Klokkefamilien
 
Latinsk Navn: Campanula uniflora

Diverse opplysninger:

Disse plantene ble funnet opp mot Søndre Knutshø og Nordre Knutshø, Orkelhøy samt på Ryphuskollen i Oppdal kommune.

Dato:
18 juli 2020
14 juli 2019
18 juli 2010
10 juli 2005