HERBARIUM
Høstmarinøkkel
 
 
Familie: Ormetungefamilien
 
Latinsk Navn: Botrychium multifidum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sjoadalen i Vågå kommune.

Dato: 4 august 2011