HERBARIUM
Honningknoppurt
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Centaurea montana

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt i Råde og i Sarpsborg kommune.

Dato:
11 juni 2020
14 juni 2005