HERBARIUM
Honningblom
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Herminium monorchis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
21 juni 2010
13 juni 2004
19 juni 2009
3 juli 2005