HERBARIUM
Hjorterot
 
 
Familie: Skjermplantefamilien
 
Latinsk Navn: Seseli libanotis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Hovedøya i Oslo kommune.

Dato: 24 juni 2008